CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉn

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 02/07/2020
Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai" tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai"