CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Triển khai Quyết định số 239/QĐ-BTTTT ngày 01/3/2019 “về việc ban hành Chương trình truyền thông về

Triển khai Quyết định số 239/QĐ-BTTTT ngày 01/3/2019 “về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020”.

Ngày đăng bài: 11/03/2019
     Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 239/QĐ-BTTTT ngày 01/3/2019 "về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020".

     Chương trình này xây dựng nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá và mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng địa phương. Đồng thời cần đảm bảo việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền. Theo đó, Công tác truyền thông tập trung vào các nội dung thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về mục tiêu của Đề án. Trong đó cần Đánh giá thực trạng và mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về nội dung của Đề án như: lựa chọn các nhóm chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển doanh nghiệp hằng năm của cả nước và từng địa phương (phân tổ theo ngành kinh tế, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) bao gồm: Mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp; Mức độ phát triển về lao động; Mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính; Đầu tư và phát triển khoa học công nghệ; Chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước,...; Bảo vệ môi trường; Kết quả, hiệu quả phát triển doanh nghiệp: Doanh thu, thu nhập của người lao động, giá trị gia tăng, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách nhà nước...;  và các chỉ tiêu khác được bổ sung hằng năm phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp; công bố kết quả đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các địa phương; thông tin tuyên truyền về tình hình triển khai thực hiện Đề án.
     Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Chương trình cũng đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như: thực hiện tuyên truyền thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã; các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đồng thời, lồng ghép các nội dung thông tin, tuyên truyền trong các chương trình phổ biến kiến thức cho doanh nghiệp thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến, tổ chức các sự kiện.
Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Thông tin cơ sở là cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, nội dung của Đề án và tình hình triển khai thực hiện Đề án trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh cấp xã; cung cấp tài liệu tuyên truyền; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý báo chí ở địa phương, cán bộ đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên cơ sở; Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chương trình.
     Về phía tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh cấp xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về mục tiêu, nội dung của Đề án và tình hình triển khai thực hiện Đề án để thực hiện thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung thông tin về mục tiêu, nội dung của Đề án và tình hình triển khai thực hiện Đề án trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Thông tin cơ sở khi có yêu cầu./.
Phương Thúy
Các tin khác

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (29/10/2020)

Thông báo Về việc hướng dẫn hình thức phỏng vấn và đề cương tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (29/10/2020)

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (28/10/2020)

TRIỂN LÃM SÁCH TRỰC TUYẾN QUỐC GIA BOOK365 THƯ VIỆN CỦA BẠN ĐỌC YÊU SÁCH (30/09/2020)

THÔNG BÁO Nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (17/09/2020)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (31/08/2020)

Thông báo Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 (03/08/2020)

Thông báo Về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai (31/07/2020)

Về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức của một số cơ quan, đại phương đã được công bố tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh (30/07/2020)

Thủ tướng: Chủ động chống dịch, không để dịch lây lan, bùng phát (28/07/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|