CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Tổng quan về xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thôn

Tổng quan về xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) Gia Lai năm 2019

Ngày đăng bài: 11/10/2019
Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam (Vietnam ICT Index) là một trong những tài liệu thường niên quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam, nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và chuyên gia trên cả nước. Báo cáo Vietnam ICT Index cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT&TT, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT&TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại.
Ðược hình thành từ năm 2006, trải qua 14 năm, Vietnam ICT Index ngày càng hoàn thiện và đến nay đã được triển khai trên quy mô toàn quốc, Báo cáo Vietnam ICT Index 2019 được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Việt Nam thực hiện và được công bố vào ngày 23/8/2019 tại Phú Yên.
Nhằm đảm bảo bám sát định hướng của Chính phủ về phát triển và ứng dụng CNTT&TT tại Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, đồng thời cũng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá, xếp hạng Chính phủ điện tử; Chỉ số Vietnam ICT Index 2019 được kết cấu theo hệ thống chỉ tiêu của Liên Hợp Quốc bao gồm 3 chỉ số thành phần chính gồm: Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực và Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).
Báo cáo Vietnam ICT Index 2019 có sự tham gia xếp hạng của 02 khối: Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trong đó chia làm 02 nhóm: 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công trực tuyến và 05 cơ quan thuộc Chính phủ không có dịch vụ công) và khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đây cũng là năm thứ 04 Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Việt nam trong việc xây dựng và công bố Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT  (Vietnam IT Industry Index) Việt Nam  trên cơ sở tách từ Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT Việt Nam (Vietnam ICT Index) và đánh giá cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT gồm 3 chỉ số chính gồm: Chỉ số sản xuất CNTT, Chỉ số dịch vụ CNTT và Chỉ số kinh doanh CNTT nhằm phản ánh  kết quả sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ CNTT của các doanh nghiệp đồng thời phản ánh quy mô, năng lực cũng như giá trị đóng góp của CNTT cho ngân sách Nhà nước và xã hội.
Chỉ số ICT Index 2019 của tỉnh Gia Lai đứng vị trí thứ 37/63 tỉnh thành phố trong Bảng xếp hạng chung với 0,3793 điểm, xếp thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên (sau tỉnh Lâm Đồng), tăng 8 bậc và tăng 0,0489 điểm so với năm 2018.
Untitled.png
   Hình: ICT Index Gia Lai 2019
Untitled-2.png
  Hình: ICT Index Gia Lai 2018

Các chỉ số xếp hạng thành phần của Gia Lai năm 2019 như sau:
  • Hạ tầng kỹ thuật: tỉnh Gia Lai xếp hạng 33/63 (năm 2018 là: 38/63); bao gồm:
+ Hạ tầng kỹ thuật của xã hội: Tỷ lệ máy điện thoại cố định/100 dân; Tỷ lệ máy điện thoại di động/100 dân; Tỷ lệ thuê bao Internet/100 dân; Tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định/100 dân; Tỷ lệ thuê bao băng rộng không dây/100 dân; Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng; Tỷ lệ doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng. (Năm 2019, tỉnh Gia Lai xếp hạng 58/63, giảm 01 bậc so với năm 2018).
+ Hạ tầng kỹ thuật của cơ quan nhà nước: Tỷ lệ máy tính/CBCCVC trong các cơ quan nhà nước; Tỷ lệ băng thông/CBCCVC trong các cơ quan nhà nước; Tỷ lệ các cơ quan nhà nước của tỉnh kết nối mạng WAN hoặc mạng chuyên dùng Chính phủ; Triển khai các giải pháp an toàn thông tin và an toàn dữ liệu trong cơ quan nhà nước của tỉnh. (Năm 2019, tỉnh Gia Lai xếp hạng 13/63, tăng 07 bậc so với năm 2018).
  • Hạ tầng nhân lực công nghệ thông tin: tỉnh Gia Lai xếp hạng 43/63 (năm 2018 là: 51/63); bao gồm:
+ Hạ tầng nhân lực của xã hội: Tỷ lệ người lớn biết đọc, biết viết; Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học đến trường; Tỷ lệ các trường phổ thông có dạy tin học; Tỷ lệ các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin. (Năm 2019, tỉnh Gia Lai xếp hạng 28/63, tăng 15 bậc so với năm 2018).
+ Hạ tầng nhân lực của cơ quan nhà nước: Tỷ lệ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; Tỷ lệ cán bộ chuyên trách có trình độ từ đại học trở lên; Tỷ lệ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin; Tỷ lệcông chức, viên chức được tập huấn về phần mềm nguồn mở; Tỷ lệ công chức, viên chức được tập huấn về an toàn thông tin. (Năm 2016, tỉnh Gia Lai xếp hạng 56/63, không thay đổi so với năm 2018).
  • Ứng dụng công nghệ thông tin: tỉnh Gia Lai xếp hạng 37/63 (năm 2018 là: 50/63); bao gồm:
+ Ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ các cơ quan nhà nước: Sử dụng thư điện tử trong công việc; Triển khai các ứng dụng cơ bản; xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Sử dụng văn bản điện tử; Ứng dụng phần mềm nguồn mở. (Năm 2018, tỉnh Gia Lai xếp hạng 38/63, tăng 04 bậc so với năm 2018).
+ Dịch vụ công trực tuyến: Điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; Điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; Điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Điểm tổng hợp. (Năm 2019, tỉnh Gia Lai xếp hạng 33/63, tăng 13 bậc so với năm 2018).
So với năm 2018 thì năm 2019, xếp hạng về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT&TT của tỉnh Gia Lai so với các tỉnh, thành cả nước được cải thiện đáng kể: năm 2018 xếp thứ 45/63; năm 2019 xếp thứ 37/63. Để có được sự tăng bậc trong báo cáo Vietnam ICT Index là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và quyết tâm thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Báo cáo Vietnam ICT Index sẽ tiếp tục góp phần giúp cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hiểu rõ được hiện trạng phát triển và mức độ ứng dụng CNTT&TT của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, từ đó có thể đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát triển và ứng dụng CNTT&TT tại đơn vị, địa phương mình, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng CNTT&TT của tỉnh, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai trong thời gian tới./.
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          Nam Phương