CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Thông báo Về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng

Thông báo Về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 31/07/2020
Thông báo số 1160/TB-SNV ngày 31/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chínhnăm 2020 của tỉnh Gia Lai