CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Thông báo Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công

Thông báo Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng bài: 03/08/2020
Thông báo số 1056/TB-STTTT ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020