CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > TOÀN THỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓ

TOÀN THỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2025

Ngày đăng bài: 23/12/2019
Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025; Kế hoạch số 1603/KH-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025” và Công văn số 1644/UBND-TĐKT ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở””.
Ngày 06/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch số 77/KH-STTTT “Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 (Phong trào thi đua).
Mục đích của kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông đề ra là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động (sau đây viết tắt là CCVC) thuộc đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả; Thông qua phong trào thi đua, tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn, bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng Sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo đó, đối với tập thể: CCVC Sở Thông tin và Truyền thông “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với những nội dung và tiêu chí như sau: Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị;Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường xuyên hàng năm về thi đua thực hiện văn hóa công sở thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia CCVC, NLĐ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Đối với các nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở TT&TT đăng ký “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” với các nội dung và tiêu chí cụ thể như sau: Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan phát động, chủ nhật xanh cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Căn cứ kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để đã có các hình thức tuyên tuyền đến CCVC thuộc Sở phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của Sở trong việc quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí; Tổ chức lồng ghép các phong trào thi đua, các đợt thi đua với các nhiệm vụ chính trị cụ thể, các sự kiện trọng đại của đất nước bằng các hình thức phong phú, đa dạng để thu hút CCVC thuộc Sở tham gia sôi nổi, hiệu quả và thiết thực./.
                                                                                                                                                        Thu Thủy
 
Các tin khác

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (29/10/2020)

Thông báo Về việc hướng dẫn hình thức phỏng vấn và đề cương tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (29/10/2020)

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (28/10/2020)

TRIỂN LÃM SÁCH TRỰC TUYẾN QUỐC GIA BOOK365 THƯ VIỆN CỦA BẠN ĐỌC YÊU SÁCH (30/09/2020)

THÔNG BÁO Nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (17/09/2020)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (31/08/2020)

Thông báo Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 (03/08/2020)

Thông báo Về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai (31/07/2020)

Về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức của một số cơ quan, đại phương đã được công bố tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh (30/07/2020)

Thủ tướng: Chủ động chống dịch, không để dịch lây lan, bùng phát (28/07/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|