CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > THÔNG BÁO Nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉ

THÔNG BÁO Nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020

Ngày đăng bài: 17/09/2020
Thông báo số 1271/TB-STTTT ngày 16/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020"
- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển