CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Quyết định về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2020

Quyết định về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2020

Ngày đăng bài: 09/07/2020
Quyết định số 162/QĐ-STTTT ngày 08/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2020
Các tin khác

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phần chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. (08/11/2019)

VỀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 8 VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (04/11/2019)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Đơn vị tiêu biểu 3 năm liên tục dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số Cải cách hành chính (01/11/2019)

Năm 2019: Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. (22/10/2019)

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (18/10/2019)

GIA LAI: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (14/10/2019)

Tổng quan về xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) Gia Lai năm 2019 (11/10/2019)

Kết quả sau 05 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/10/2019)

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01/7/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI (09/10/2019)

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (08/10/2019)

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|