CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Quyết định về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2020

Quyết định về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2020

Ngày đăng bài: 09/07/2020
Quyết định số 162/QĐ-STTTT ngày 08/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2020