CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > GIA LAI: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH

GIA LAI: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Ngày đăng bài: 14/10/2019
Ngày 25/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 977/2018/QĐ-UBND về việc “Công bố Danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục Thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích”; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm Đề án Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện. Đến nay, Gia Lai đã đạt được một số kết quả nhất định.
Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên cả nước. Đây cũng là đơn vị đã và đang triển khai nhiều dịch vụ hành chính công như: cấp đổi giấy phép lái xe, thu phí xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, cấp đổi hộ chiếu, chứng minh nhân dân, hồ sơ y tế, phiếu lý lịch tư pháp…
Để giải quyết các thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thể tới các điểm Bưu điện gần nhất có triển khai dịch vụ này để sử dụng dịch vụ. Nhân viên Bưu điện sẽ tư vấn, kiểm tra đầy đủ hồ sơ, giấy tờ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Bưu điện sẽ bàn giao hồ sơ đó đến các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên Bưu điện sẽ chuyển trả tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu.
Bưu điện tỉnh Gia Lai có trách nhiệm bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ sơ, giấy tờ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời cũng sẽ chịu trách nhiệm về việc giải quyết cấp lại hồ sơ, giấy tờ và các chi phí phát sinh nếu làm thất lạc hồ sơ.
Giá cước nhận gửi hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tính theo các nấc khối lượng, địa bàn là khu vực nội tỉnh hoặc liên tỉnh. Bảng giá cước dịch vụ được niêm yết công khai tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính.
Đối tượng được miễn 100% cước thực hiện là Người hoạt động cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Đối tượng được giảm 50% giá cước gồm: Người có công với cách mạng, người dân thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Người dân ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn theo quy định.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính lựa chọn doanh nghiệp bưu chính không phải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát hồ sơ đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Qua hơn 02 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số 5905/UBND-NC ngày 26/12/2016 “Về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh Gia Lai”, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.
  1. Công tác triển khai:
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 977/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về việc “Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 977/2018/QĐ-UBND). Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm Đề án Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện  tại Thông báo số 49/TB-VP ngày 10/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về việc thông báo “Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc với Bưu điện tỉnh về Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện” (sau đây gọi tắt là Thông báo số 49/TB-VP). Công tác triển khai thực hiện cụ thể như sau:
- Sở TT&TT đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; đồng thời đề nghị các cơ quan báo, đài địa phương tăng cường thời lượng tin, bài nhằm tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Thông báo số 49/TB-VP.
- Sở TT&TT chỉ đạo Bưu điện tỉnh tăng cường đề xuất, phối hợp với các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết TTHC để triển khai thí điểm Đề án Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện, trong đó tập trung triển khai bồi dưỡng và tập huấn cho nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tập huấn; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, bố trí kinh phí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh rộng rãi, đa dạng hóa hình thức đến người dân trên địa bàn tỉnh về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo yêu cầu công dân, tổ chức; chuẩn bị sẵn sàng nhân sự (đủ khả năng chuyên môn), cơ sở vật chất để đưa Tổng đài phục vụ hành chính công vào hoạt động chậm nhất trong Quý III năm 2019.
 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức niêm yết công khai danh mục các TTHC tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI ban hành kèm theo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 977/QĐ-UBND. Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.
- Bưu điện tỉnh có văn bản chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện việc phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI bằng việc gửi thư ngỏ, tờ rơi, băng rôn, roadshow.
        2. Kết quả thực hiện:
-Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan, công tác triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg đã đạt được một số kết quả nhất định. Giảm thiểu chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả xử lý TTHC tại các đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
ket-qua-02-nam-Nghi.png
-Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương triển khai thí điểm Đề án “Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện” tại Thông báo số 49/TB-VP ngày 10/5/2019; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI tại chuyên mục Cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương niêm yết công khai danh mục các TTHC tiếp nhận, trả kết quả giải quyết và không tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của các đơn vị. Đã công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.
 
-Ngày 14 và 19/6/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku phối hợp với Sở TT&TT đã tổ chức 04 lớp tập huấn cho gần 250 lãnh đạo, công chức cấp xã và đoàn viên thanh niên các tổ, thôn, làng; tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về các dịch vụ công trực tuyến theo từng mức độ, giới thiệu danh mục các dịch vụ công đang được thực hiện tại thành phố Pleiku và được hướng dẫn thao tác trực tiếp trên máy tính quy trình thực hiện nộp hồ sơ TTCH trực tuyến, nhận kết quả giải quyết TTHC tại website: http://dichvucong.gialai.gov.vn.
-Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai đã tăng cường các tin, bài, phóng sự, phản ánh các hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao ý thức của người dân trong việc giao dịch qua dịch vụ BCCI cũng góp phần giảm thiểu chi phí, áp lực đối với các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Phương thức mới này cũng đồng thời làm giảm cơ hội phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực của một số công chức trong quá trình giải quyết TTHC.
- Hạ tầng mạng lưới và nhân lực của Bưu điện tỉnh cơ bản đáp ứng đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Hầu hết, các điểm phục vụ của Bưu điện tỉnh nằm ở những vị trí tập trung đông dân cư, giao thông thuận lợi. Bưu điện tỉnh đã bồi dưỡng và tập huấn cho cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị nắm vững các quy trình, nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. Cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) tổ chức.
ket-qua-02-nam-Nghi-2.png
- Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan hoàn tất các thủ tục để tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại trụ sở làm việc thuộc Bưu điện tỉnh và các Bưu điện huyện theo Thông báo số 49/TB-VP ngày 10/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai. Cụ thể: Huyện Ia Grai (ngày 17/06/2019), huyện Chư Sê ngày (20/06/2019), huyện Mang Yang (ngày 27/06/2019), huyện Krông Pa ngày 20/07/2019, thành phố Pleiku và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tháng 07/2019; triển khai tuyên truyền dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI kết hợp với hội nghị khách hàng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại các bưu cục trực thuộc; niêm yết bảng giá cước dịch vụ, chất lượng dịch vụ tại các đơn vị, địa phương. Đã tổ chức được việc kết nối hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống thông tin của VNPOST.
- Đến nay, Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân viên để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai tại Trụ sở Tòa nhà Liên cơ quan (17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và tại UBND thành phố Pleiku (81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai); thực hiện đúng theo hướng dẫn về quy trình thực hiện, chỉ tiêu thời gian theo quy định; đảm bảo an toàn bưu gửi đặc biệt đối với hồ sơ đất đai không để xảy ra mất, thất lạc.
Trong 06 tháng đầu năm 2019, có 88/1.622 TTHC thuộc Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh Gia Lai (theo Quyết định số 977/QĐ-UBND) phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI, đạt tỷ lệ 5,43%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua tất cả các hình thức của 88 TTHC nêu trên là: 47.089 hồ sơ được tiếp nhận, 46.893 hồ sơ kết quả giải quyết được trả. Trong  đó, tổng số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI là 2.034/47.089 hồ sơ, đạt tỷ lệ 4,32%; tổng số kết quả giải quyết được trả qua dịch vụ BCCI là 8.633/46.893 hồ sơ, đạt tỷ lệ 18,41%.
3. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:       
- Hầu hết người dân vẫn còn tâm lý e ngại khi sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi các loại giấy tờ có giá trị như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, học bạ, bằng tốt nghiệp…Vì vậy, đối với các TTHC thuộc lĩnh vực: xây dựng, đăng ký kinh doanh, đất đai... hầu như người dân thường nộp hồ sơ và nhận trực tiếp; không có nhu cầu tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích dẫn đến số lượng hồ sơ phát sinh các lĩnh vực này có sản  lượng thấp hoặc không phát sinh hồ sơ. Mặt khác, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh chủ yếu được thực hiện dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC (Bưu điện tỉnh nhận kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ liên quan từ cơ quan có thẩm quyền để vận chuyển và phát tới tổ chức, cá nhân);
- Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI ở UBND các xã, phường, thị trấn là không phát sinh. Người dân chủ yếu nộp hồ sơ và nhận kết qủa trực tiếp vì các TTHC cấp xã chủ yếu được xử lý trong buổi hoặc trong ngày, khoảng cách đi lại gần và người dân còn tâm lý sợ thất lạc hồ sơ khi sử dụng dịch vụ BCCI;
- Công tác phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI chưa tốt. Trình độ nhân viên thuộc Bưu điện tỉnh không đồng đều, một số nhân viên bưu điện còn chưa nắm rõ phương thức giao nhận, trả kết quả giải quyết TTHC làm một số đơn vị, địa phương chưa yên tâm;
- Việc duy trì điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX) trên địa bàn tỉnh hiện nay gặp nhiều khó khăn như: Thiếu nhân lực, thu nhập thấp, điều kiện sinh hoạt của nhân viên tại BĐ-VHX gặp nhiều khó khăn;
- Công tác tuyên truyền về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg đạt hiệu quả chưa cao, chưa tạo đươc sự tin tưởng trong người dân.
 
4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
- Tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn, phối phợp giữa Sở TT&TT và các đơn vị, địa phương có liên quan; xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị để thực hiện tốt, chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2019; tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, Bộ TT&TT và Công văn số 5905/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, triển khai Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT, Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT.
- Tháng 9 năm 2019 sẽ tổ chức đánh giá kết quả triển khai trên địa bàn các huyện: Ia Grai, Chư Sê, Mang Yang, Krông Pa, thành phố Pleiku và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, sau đó tiến hành nhân rộng Đề án Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện cho tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 theo nội dung Thông báo số 49/TB-VP.
- Tổ chức công tác tập huấn cho nhân viên bưu điện để nắm rõ phương thức giao nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; tăng cường kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết qủa giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Sở TT&TT sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về hoạt động nêu trên của Bưu điện tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn.
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua chuyên mục định kỳ của đơn vị, với sự tham gia trực tiếp của các đơn vị liên quan và Bưu điện tỉnh, qua đó trực tiếp hướng dẫn, trả lời thắc mắc của người dân.
- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương:
+ Chỉ đạo cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  phối hợp với nhân viên Bưu điện hỗ trợ, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nộp, nhận hồ sơ qua dịch vụ BCCI.
+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết qủa giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI của đơn vị, địa phương.
+ Phối hợp với Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên quan tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan như pa-nô, khẩu hiệu, hệ thống loa đài tuyên truyền và xe lưu động. Đặc biệt là đối tượng người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
  - Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo quy định; mở rộng việc cung cấp dịch vụ này đến các điểm BĐ-VHX trực thuộc; Phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan như pa-nô, khẩu hiệu, hệ thống loa đài tuyên truyền và xe lưu động. Đặc biệt là đối tượng người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số./.
 
                                                                                                                                                           Thương Nghị
 
Các tin khác

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020 (14/06/2021)

Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/06/2021)

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin... (08/06/2021)

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 (06/06/2021)

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 (02/06/2021)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (31/05/2021)

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 (30/05/2021)

Thông báo V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển năm 2021 (25/05/2021)

THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức (25/05/2021)

Gia Lai kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (25/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|