CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > CHI ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 201

CHI ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2017-2019

Ngày đăng bài: 12/11/2019
Vừa qua, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2022, theo đó tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017-2019 với nhiều thành tích đạt được trên các mặt, được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, biểu dương, tập thể đoàn viên thanh niên chi đoàn đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, toàn thể đoàn viên Chi đoàn đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thể hiện được sức mạnh, vai trò tiên phong của tuổi trẻ; lực lượng đoàn viên thanh niên ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất, trong nhiệm kỳ vừa qua 100% đoàn viên thanh niên của Chi đoàn đều phát huy tinh thần xung kích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đoàn thể và nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần cùng cơ quan hoàn thành các nhiệm vụ.
Theo đó Chi đoàn Sở đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đạt được hiệu quả cao trên tất cả các mặt, như: Công tác giáo dục về tư tưởng chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên được quan tâm chú trọng, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, BCH Chi đoàn đã phổ biến cho đoàn viên những hiểu biết cơ bản về hệ thống chính trị của các cấp, định hướng tư tưởng, động viên đoàn viên thanh niên an tâm công tác, hăng hái thi đua thực hiện tốt những công việc chuyên môn và đoàn thể; đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên để biết, thực hiện, nên tất cả các đoàn viên đều có tư tưởng chính trị ổn định, rõ ràng, không dao động trước mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội tại chi đoàn và nơi cư trú, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; có lối sống lành mạnh, không mắc các tệ nạn xã hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; luôn đề cao tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, có tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ. Các phong trào xung kích: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc, tình nguyện vì cộng đồng, môi trường, sáng tạo, khoa học công nghệ, ưu tiên dùng hàng Việt Nam, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... công tác tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên có những bước tiến vượt bậc, đạt chỉ tiêu đề ra (trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 06 đoàn viên ưu tú để chỉ Chi bộ Sở kết nạp đảng, kết quả 04 đoàn viên ưu tú của Chi đoàn đã được kết nạp đảng, đồng thời theo dõi, đề nghị cấp ủy công nhận Đảng viên chính thức đối với các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi đoàn).
Định kỳ, thường xuyên đều tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước (Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2, Quốc khánh 02/9, thương binh liệt sỹ 27/7, ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4…..) gắn với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đoàn viên thanh niên. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm ôn lại truyền thông cách mạng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh người bộ đội cụ Hồ, Chiến sỹ Hải quân… để từ đó mỗi đoàn viên rút ra được những kinh nghiệm, những bài học quý báu cho quá trình hoạt động thực thi nhiệm vụ. Đã tích cực tham gia các hoạt động như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”; “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”…. do Đoàn cấp trên phát động.
Hoạt động phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các giá đình chính sách có công với cách mạng của Chi đoàn đạt hiệu quả cao, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cụ thể là trong nhiệm kỳ đã chủ trì, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Chi đoàn bạn tặng 132 suất quà với tổng giá trị 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng) và tổ chức trồng 260 cây ăn trái giá trị 12.100.000 đồng (mười hai triệu một trăm nghìn đồng) cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn ở vùng sâu, vùng xa tại các huyện Chư Prông, Chư Pưh, Mang Yang, Phú Thiện, Đức Cơ ... ngoài ra Chi đoàn còn thường xuyên tham gia, đóng góp kinh phí, phát quà từ thiện do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Cụm thi đua số 4 phát động, tổ chức.
Nhờ đạt được các thành tích trong công tác nên trong nhiệm kỳ 2017-2019, hằng năm Chi đoàn đều được công nhận “Đơn vị vững mạnh”, được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng 02 Bằng khen cho tập thể Chi đoàn, 03 Bằng khen cho cá nhân đoàn viên, được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai tặng 02 giấy khen cho tập thể, 04 giấy khen cho cá nhân đoàn viên. Về cơ bản nhiệm kỳ 2017-2019 Chi đoàn Sở đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Chi đoàn, trong đó có nhiều chỉ tiêu tỷ lệ % đạt vượt mức kế hoạch đề ra, như: Tỷ lệ đoàn viên đạt loại xuất sắc, Chi đoàn được công nhận vững mạnh, hoạt động gây quỹ, đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, công trình, phần việc thanh niên, đoàn viên đăng ký rèn luyện, đoàn viên được...
Về cơ bản nhiệm kỳ 2017-2019 Chi đoàn Sở đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Chi đoàn, trong đó có nhiều chỉ tiêu tỷ lệ % đạt vượt mức kế hoạch đề ra, như: Tỷ lệ đoàn viên đạt loại xuất sắc, Chi đoàn được công nhận vững mạnh, hoạt động gây quỹ, đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, hoàn thành công trình, phần việc thanh niên, đoàn viên đăng ký rèn luyện, đoàn viên được “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Để đạt được các thành tích nói trên đó là trong quá trình hoạt động đã được sự chỉ đạo, quan tâm thường xuyên của Ban Chấp hành Chi bộ, lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh trong việc tạo điều kiện, định hướng các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, sự phối hợp chặt chẽ của các chi đoàn bạn trong quá trình hoạt động phong trào, ngoài ra còn sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Chấp Chi đoàn, toàn thể các đoàn viên; trong tư tưởng chính trị, đạo đức, đoàn viên của Chi đoàn luôn xác định rõ được vai trò của thanh niên trong tình hình mới, là lực lượng kế thừa, là cánh tay đắc lực của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức kỷ luật, trách nhiệm và giữ lối sống giản dị, lành mạnh; một nguyên nhân dẫn đến thành tích cao của Chi đoàn là hầu hết các đoàn viên thuộc Chi đoàn Sở được đào tạo cơ bản ở các trường đại học, có kiến thức, chuyên môn trình độ cao và có sự năng nổ, nhiệt tình, đây cũng là những điều kiện thuận lợi để Chi đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động Chi đoàn Sở vẫn còn gặp, tồn tại một số khó khăn như: Trong giai đoạn 2017-2019, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do cấp trên giao, nhiều đoàn viên thường xuyên đi công tác tại địa phương, cơ sở trong nhiều ngày nên cũng phát sinh một số khó khăn trong việc sinh hoạt, triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Chi đoàn; nhiều đoàn viên có nhà, nơi ở cách xa cơ quan làm việc (huyện IaGrai, Đak Đoa, Chư Sê...), trong nhiệm kỳ có nhiều đoàn viên nữ nghỉ chế độ thai sản và đang có con nhỏ nên việc tham gia sinh hoạt, hoạt động phong trào cũng bị ảnh hưởng; Sở Thông tin và Truyền thông là Sở quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực nên các đoàn viên cũng có đặc thù chuyên môn khác nhau, công tác tại 02 địa điểm khác nhau do vậy cũng gặp một số khó khăn trong việc sinh hoạt, tập trung triển khai công tác đoàn.
doan-3.png
Trong nhiệm kỳ 2019-2022 tiếp theo, tập thể Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông quyết tâm, tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ từ Ban Chấp hành Chi bộ Sở, lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Gia Lai, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế để thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đề ra, như: Hằng năm tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tăng cường học tập, tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường trong đoàn viên; phát huy tài năng và sức trẻ của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa. Xây dựng, củng cố tập thể Chi đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đoàn kết thống nhất. Tích cực, tăng cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai./.
                                                                                                                                                   Lê Đức Tuyên

 
Các tin khác

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (11/12/2020)

Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (10/12/2020)

THÔNG BÁO Kết quả phỏng vấn (vòng 2) và dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (02/12/2020)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (29/10/2020)

Thông báo Về việc hướng dẫn hình thức phỏng vấn và đề cương tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (29/10/2020)

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (28/10/2020)

TRIỂN LÃM SÁCH TRỰC TUYẾN QUỐC GIA BOOK365 THƯ VIỆN CỦA BẠN ĐỌC YÊU SÁCH (30/09/2020)

THÔNG BÁO Nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (17/09/2020)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (31/08/2020)

Thông báo Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 (03/08/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|