CHUYÊN MỤCÔng: Nguyễn Xuân Hồng.

- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Điện thoại cố định: 02693.717569
- Điện thoại di động: 0866318999

- Email:hongnx.stttt@gialai.gov.vn