CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
80/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa
03/2013/TT-TTCP Thanh tra chính phủ Thông tư Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/2013/TT-TTCP Thanh tra chính phủ Thông tư Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
27/2012/QH13 Quốc hội Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012
75/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
90/2012/TTLT-BTC-TTCP Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
46/2012/TTLT-BTC-TTCP Bộ Tài chính - Thanh tra - Chính Phủ Thông tư liên tịch Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
10/2011/TT-TTCP Thanh tra chính phủ Thông tư Thông tư số 10/2011/TT-TTCP ngày ngày 27/9/2011 quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành thanh tra
05/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
04/2010/TT-TTCP Thanh tra chính phủ Thông tư Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo