CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1437/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "nang cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 27/06/2019
1442/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động lỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) 27/06/2019
01/CT-BCĐCTMTQG BCĐ các chương trình MTQG Chương trình Chương trình công tác năm 2019 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 27/06/2019
1106/UBND-CNXD Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 27/05/2019
06/CĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công điện Công điện về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019 27/04/2019
2130/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 26/09/2019
2134/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Về việc Thực hiện Đề án"Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2025 26/09/2019
1426/UBNd-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc tăng cường truyền thông về Chính sách, pháp luật về BHYT và kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7 26/06/2019
19/KH-BCĐ Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kế hoạch Kế hoạch phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 26/05/2020
1216/2019/CV-WATERCOD TT bảo tồn và phát triển tài nguyên nước Công văn V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi ảnh 26/12/2019