CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
83-TB/BNCTU Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai Thông báo Thông báo tiếp công dân định kì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai 18/09/2019
1692/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị định số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án 18/08/2020
1691/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái tạo hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 18/08/2020
558/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Gia La 18/06/2020
07/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh 18/06/2019
328/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 18/06/2019
331/SCT-QLNL Sở Công thương Công văn Về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh 18/03/3030
2576/UBND-NL Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 18/11/2019
110-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn HD: tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 18/01/2020
20038/UBND-CNXD Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019 17/09/2019