CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Công nghệ thông tin và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai.
15-CT/TU Tỉnh ủy Gia Lai Chỉ Thị Chỉ thị của ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
03/2011/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai