CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Công nghệ thông tin và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
464/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điều 6 của quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ - UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai 05/10/2018
51/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 04/2/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử 04/02/2016
09/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/02/2016
659/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử 02/04/2019
443/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy chế sử dụng vận hành sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/07/2016
428/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản trị nội dung, thông tin và quản lý hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin điện tử
427/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản lý tên miền "gialai.gov.vn", "ubgialai.gov.vn"
937/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai
3330/UBND-VHXH UBND tỉnh Gia Lai Công văn Văn bản số 3330-UBND-VHXH của UBND tỉnh v/v thực hiện Đề án tuyên truyền an toàn thông tin
223/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định QĐ: v/v ban hành mã định danh kết hợp với tên miền chung cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Gia Lai.