CHUYÊN MỤC







Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Danh mục Kế hoạch thanh tra năm 2021 11/12/2020
1592/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.
241/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định QĐ Ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 06/11/2020
1434/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với bão số 9 27/10/2020
1344/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ công tác rà soát, cập nhật dữ liệu Bản đồ số trên địa bàn tỉnh./. 10/05/2020
1352/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng gây mưa lớn và lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 07/10/2020
1277/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 18/09/2020
1215/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra viễn thông, truyền hình trả tiền 04/09/2020
1227/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai 08/09/2020
1159/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/08/2020