CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
126/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 30/01/2021
136/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 – 2025 03/11/2020
161/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/12/2020
141/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội 23/11/2020
45/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020
09/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 13/01/2021
08/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021 – 2025 12/01/2021
160-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn Hướng dẫn về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) 03/12/2020
1711/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra Trung tâm CNTT & Truyền thông tỉnh Gia Lai 11/12/2020
260/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 11/12/2020