CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1390-KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động báo chí năm 2019 30/10/2019
1391-KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực viễn thông, truyền hình trả tiền 30/10/2019
1366/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v báo cáo số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Gia Lai 25/10/2019
1252/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tổ chức đánh giá mức độ Chính quyền điện tử năm 2019 04/10/2019
92/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc của Sự kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ - TECHDEMO 2019 và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019” tại tỉnh Gia Lai. 09/09/2019
1222/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v phối hợp thu thập, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu GIS các ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai 30/09/2019
1234/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, ngăn chặn bưu gửi có nội dung chống phá Nhà nước./. 10/01/2019
695/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 29/05/2019
86/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Tuyên truyền “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 3 - năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 23/08/2019
167/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định V/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Thông tin và Truyền thông 26/07/2019